Με το Groupama Ambre 2020, έχετε τη δυνατότητα για αποταμίευση και επένδυση μέσω τοποθέτησης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Groupama Selection Protect 85, το οποίο παρέχει έκθεση στις κεφαλαιαγορές αλλά ταυτόχρονα παρέχει μερική προστασία κεφαλαίου.

 • Τι είναι το Groupama Ambre 2020

  Είναι προϊόν Unit Linked της Groupama Ασφαλιστικής που συνδυάζει τη δυνατότητα επένδυσης σε διεθνείς κεφαλαιαγορές μαζί με 10ετή Ασφάλιση Ζωής.

  Το Groupama Ambre 2020 προσφέρει τη δυνατότητα για αποταμίευση και επένδυση μέσω τοποθέτησης στο επενδυτικό κεφάλαιο Groupama Selection Protect 85 που παρέχει έκθεση στις κεφαλαιαγορές αλλά ταυτόχρονα παρέχει μερική προστασία κεφαλαίου.

  Διαχειρίστρια εταιρεία του επενδυτικού κεφαλαίου GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 είναι η Groupama Asset Management.

  H παρεχόμενη προστασία εξασφαλίζει ότι η τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 85% της μεγαλύτερης τιμής που έχει ποτέ επιτύχει.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Groupama Selection Protect 85 μπορείτε να αντλήσετε στις ενότητες Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και Ενημερωτικά Δελτία Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Ορισμοί που πρέπει να γνωρίζετε

  Μικτό Ασφάλιστρο
  Είναι το 100% του κεφαλαίου που καταβάλλετε.

  Καθαρό Ασφάλιστρο
  Είναι το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικής εισφοράς προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (0,4% με μέγιστο τα €80) από το Μικτό Ασφάλιστρο.

  Επενδυόμενο Ποσό
  Είναι το ποσό που επενδύεται στο επενδυτικό κεφάλαιο και ισούται με το Καθαρό Ασφάλιστρο μετά από αφαίρεση των Εξόδων Διάθεσης και του Κόστους Ασφάλισης Ζωής.

  Επενδυτικό Κεφάλαιο
  Είναι το GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 (ISIN: FR0013397874)
  Διαχειρίστρια Εταιρεία είναι η Groupama Asset Management

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Μηχανισμός λειτουργίας της προστασίας του Επενδυόμενου Κεφαλαίου

  Η προστασία κεφαλαίου εξασφαλίζει ότι η τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δε θα πέσει ποτέ κάτω από το 85% της μεγαλύτερης καθαρής τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχει ποτέ επιτευχθεί.

  Στο παρακάτω γράφημα μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τον τρόπο προστασίας του επενδυόμενου κεφαλαίου στο Groupama Selection Protect 85.

   

  Groupama Ambre 2020 - Μηχανισμός λειτουργίας της προστασίας του Επενδυόμενου Κεφαλαίου

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Τα πλεονεκτήματα του Groupama Ambre
  • Απολαμβάνετε προστασία που εξασφαλίζει ότι η τιμή του επενδυτικού κεφαλαίου δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 85% της μεγαλύτερης τιμής του.
  • Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα χρήματά σας οποιαδήποτε στιγμή μετά το πρώτο έτος.
  • Εξασφαλίζετε ένα επιπλέον κεφάλαιο στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής.
  • Απολαμβάνετε απόλυτη διαφάνεια για την πορεία της επένδυσής σας.
  • Η επαγγελματική διαχείριση της επένδυσής σας πραγματοποιείται από έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, την Groupama Asset Management.
  • Χαμηλό ποσό εκταμίευσης. Με ελάχιστο εφάπαξ ποσό επένδυσης €4.000, σας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
  • Καθημερινή ενημέρωση, για την πορεία της επένδυσης, εύκολα και απλά μέσω του χώρου πελατών “e-μαι πελάτης”.
  • Τακτική ενημέρωση σε ετήσια βάση μέσω ενημερωτικής επιστολής και από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο.

   

  Τεχνικές Πληροφορίες

  • Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση
  • Εφάπαξ ασφαλίστρου
  • Ελάχιστο Αρχικό Μικτό Ασφάλιστρο: €4.000
  • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
  • Ελάχιστο Έκτακτο Μικτό Ασφάλιστρο: €1.000
  • Ελάχιστη διάρκεια ασφαλιστηρίου: 10 έτη
  • Διάρκεια κάλυψης Ασφάλισης Ζωής: 10 έτη
  • Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Ζωής: 5% επί του Μικτού Ασφαλίστρου
  • Ποσοστό εξόδων διάθεσης επί του Καθαρού Ασφαλίστρου: 6,75%
  • Κόστος Ασφάλισης Ζωής επί του Μικτού Ασφαλίστρου: 0,5%
  • Εισφορά στο εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής: 0,4% επί του Καθαρού Ασφαλίστρου, με μέγιστο το ποσό των €80 
  • Κωδικός ISIN του επενδυτικού κεφαλαίου: FR0013397874

   

  Επίπεδο προστασίας

  • Το επενδυτικό κεφάλαιο εφαρμόζει την επενδυτική στρατηγική TIPP (Time Invariant Portfolio Protection), που του επιτρέπει να διατηρεί έκθεση σε δυνητική άνοδο των αγορών, προσφέροντας ταυτόχρονα συνεχή μερική προστασία κεφαλαίου ως προς δυνητική πτώση των αγορών.
  • Προστασία του 85% του επενδυτικού κεφαλαίου, ανά πάσα στιγμή.
  • Η εγγύηση της προστασίας αυτής παρέχεται από την τράπεζα BNP Paribas για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του επενδυτικού κεφαλαίου. Στην λήξη της περιόδου προστασίας ακολουθούνται διαδικασίες για ανανέωσή της. Η Groupama Ασφαλιστική και ο Όμιλος Groupama δεν παρέχουν κάποια επιπλέον εγγύηση

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Γενικοί Όροι και ενημερωτικό υλικό

  Στην ενότητα Ενημερωτικό Υλικό Επενδυτικών Κεφαλαίων μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό υλικό του υποκείμενου επενδυτικού κεφαλαίου:

  • Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID)
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Καταστατικό SICAV
  • Μηνιαία Πληροφοριακά Δελτία

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για την επένδυσή μου.

Με ενδιαφέρει