• Επιχείρηση

  Επιχείρηση

  Ασφαλίσεις «Expert»

  Η Groupama Ασφαλιστική, με πείρα και παράδοση στις ασφαλίσεις περιουσίας και πανελλαδικό δίκτυο γραφείων με online εξυπηρέτηση, στηρίζει οικονομικά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους, με τα ιδιαίτερα προσιτά σε κόστος προγράμματα Expert. Μια oλοκληρωμένη oικoγένεια εξειδικευμένων προϊόντων που αφορούν όλα τα είδη επιχειρήσεων.

 • Ομαδικά προγράμματα

  Ομαδικά προγράμματα

  Ομαδική ασφάλιση Προσωπικού

  Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ., για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.