Χώρος πελατών

Η Groupama Ασφαλιστική δημιούργησε τον ηλεκτρονικό «Χώρο πελατών», με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της εταιρείας, από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, μια συνοπτική παρουσίαση των συμβολαίων τους, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Είστε ασφαλισμένος στην Groupama;
Τότε μπορείτε, μέσω του «Χώρου πελατών»:

  • να δείτε την εικόνα των συμβολαίων σας – καλύψεις & παροχές, πορεία επένδυσης, ιστορικό αποζημιώσεων, κ.λπ.,
  • να διαχειριστείτε ή/και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • να εκτυπώσετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας, βεβαιώσεις αποζημίωσης ή εξαγοράς,
  • να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρά σας ηλεκτρονικά. 

Είσοδος στον Χώρο Πελατών →