Προφίλ

Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και 95 χρόνια – καθώς λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928 – και όνομα αναγνωρισμένο για την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στην εμπειρία και τεχνογνωσία που ανέπτυξε η Εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, προστίθεται και η συγγένειά της με τον ισχυρό ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama, του οποίου είναι θυγατρική 100% από το 2007. 

Η Groupama Ασφαλιστική αξιοποιεί συνεχώς όλα τα πλεονεκτήματά της στο πλαίσιο μιας στρατηγικής καινοτομίας, ανάπτυξης και αποδοτικότητας, προς όφελος των πελατών της.

Εταιρεία ανοιχτή προς όλους – ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, κ.λπ. – η Groupama Ασφαλιστική διαθέτει πλήρη σειρά προϊόντων που καλύπτουν κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη στο πλαίσιο τόσο της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, όσο και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Φήμη και παράδοση

  • Στις ασφαλίσεις Ζημιών από το 1928
  • Στις ασφαλίσεις Ζωής από το 1985
  • Πάνω από 255.000 πελάτες

Ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε όλους τους κλάδους

  • Κύκλος εργασιών €175,9 εκατ.
  • Ασφαλίσεις Ζωής €90,9 εκατ.
  • Ασφαλίσεις Ζημιών €85 εκατ.
  • Καθαρά Έσοδα €4,46 εκατ.

Συμπληρωματικά και αποτελεσματικά δίκτυα

  • 1.178 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
  • 290 εργαζόμενοι
Groupama Ασφαλιστική | Στοιχεία 2022
Κύκλος εργασιών €175,9 εκατ. Ασφαλίσεις Ζημιών €85 εκατ.
Ασφαλίσεις Ζωής €90,9 εκατ. Καθαρά Έσοδα €4,46 εκατ.
Αριθμός πελατών 258.009 Περιθώριο φερεγγυότητας (SCR) 149,1%
Αριθμός ενεργών συμβολαίων 310.850    

Η Groupama Ασφαλιστική είναι μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη Αττικής
AP.M.A.E.: 12892/05/B/86/72