Προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων

Η Groupama Ασφαλιστική, με πείρα και παράδοση στις ασφαλίσεις περιουσίας και πανελλαδικό δίκτυο γραφείων με online εξυπηρέτηση, στηρίζει οικονομικά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους, με τα ιδιαίτερα προσιτά σε κόστος προγράμματα Expert.

Καλύψεις προγραμμάτων

Expert Office Business Hotel
Ζημιές από φωτιά & παρεμφερείς κινδύνους
Κεραυνό, ευρεία έκρηξη, καπνό, βραχυκύκλωμα
     
Ζημιές από νερά & καιρικά φαινόμενα
Πλημμύρα, θύελλα-καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, θραύση σωληνώσεων, διερευνητικές εργασίες
     
Κλοπές – Ληστείες
και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες
     
Πολιτικοί κίνδυνοι
Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
     
Ζημιές από τυχαία γεγονότα
- Θραύση κρυστάλλων, θραύση επιγραφών, πτώση δένδρων, πτώση ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων, πρόσκρουση οχήματος
- Καθίζηση, κατολίσθηση
     
Όρος πρόνοιας      
Επακόλουθα έξοδα ζημιάς
- Αποκομιδή συντριμμάτων και έξοδα κατεδάφισης
- Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών
- Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας
- Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης
- Έξοδα άντλησης υδάτων
- Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς
     
Αξία αντικατάστασης με καινούργιο      
Σεισμός
(προαιρετικά)
     
Αστική ευθύνη
ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
     
Απώλεια κερδών
από ασφαλισμένο κίνδυνο
     
Απώλεια ενοικίου      
Κάλυψη νεοαποκτηθέντων αντικειμένων      
Ποιοτική αλλοίωση      
Αστική Ευθύνη Επισκεπτών      
Διακοπή Εργασιών      
 
Συμπεριλαμβάνεται
 
Προαιρετικά με επιπλέον ασφάλιστρο
 • Όροι ασφάλισης & ενημερωτικό υλικό Κατοικιών και Επιχειρήσεων
 • Οφέλη
  • Ιδανικός συνδυασμός πολλαπλών καλύψεων για απρόβλεπτους κινδύνους
  • Γρήγορη εκτίμηση ζημιών
  • Άμεση καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς
  • Iδιαίτερα προσιτό κόστος ασφάλισης
  • Ξεκάθαρο και λειτουργικό συμβόλαιο
  • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου
 • Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Tα προγράμματα Επιχειρήσεων συνοδεύονται δωρεάν από την υπηρεσία «Προνόμιο Υγείας», η οποία παρέχει

  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  * Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.