Όμιλος Groupama

Ένας εκατονταετής Όμιλος διεθνούς εμβέλειας

Groupama GroupΟ Όμιλος Groupama συνδυάζει ασφαλιστικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε 10 χώρες, στηριζόμενος σε πολυδιάστατα δίκτυα διανομής για την εξυπηρέτηση των 11,5 εκατομμυρίων πελατών του.

Από το 2007, η Groupama Ασφαλιστική ανήκει στον διεθνή ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama. Ο Όμιλος Groupama που ιδρύθηκε το 1900 στη Γαλλία, στάθηκε ακλόνητος συνεργάτης σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των τελευταίων 120 ετών στη γενέτειρά του και όχι μόνο, παραμένοντας προσηλωμένος σε αρχές όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη.

<img alt="The group in 2 minutes" src="https://webtv.groupama.com/ressources/media/photo-23936-the-group-in-2-minutes.jpg" /> <h2><iframe allowfullscreen="true" class="player" frameborder="0" height="288" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://webtv.groupama.com/index.php/player-html5-1668fea883dc27440e565465960041fb.html" title="The group in 2 minutes" webkitallowfullscreen="true" width="512">The group in 2 minutes</iframe></h2>

Σήμερα, ο Όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητές του γύρω από 3 κύριους άξονες:

1. Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες στη Γαλλία, μέσω 2 διακριτών εμπορικών σημάτων, Groupama και Gan.

2. Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες διεθνώς, μέσω των 9 θυγατρικών εταιριών του εκτός Γαλλίας: Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τυνησία και Κίνα.

3. Διαχείριση περιουσίας, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μέσω της τράπεζας Orange Bank, και μέσω της Groupama Asset Management.​

Η μακροβιότητα και δύναμη του Ομίλου του επιτρέπουν να στηρίζει αποτελεσματικά τις θυγατρικές του στο εξωτερικό. Πέρα από τα εφόδια - οικονομικά και τεχνικά - που θέτει στη διάθεσή τους, ο Όμιλος Groupama αναπτύσσει μαζί τους συνέργειες σε όλους τους τομείς (σχεδιασμός προγραμμάτων, αναλογιστικές μελέτες, πληροφοριακά συστήματα, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, κ.λπ.).

Ιδιαίτερα σημαντικό προτέρημα αποτελεί η στήριξη του Ομίλου στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, μέσω της εξειδικευμένης εταίριας του, της Groupama Asset Management, που διακρίνεται συνεχώς για την ποιότητα των επιδόσεών της.

Όμιλος Groupama | Στοιχεία 2020
Παρουσία σε 10 χώρες 11,5 εκατομμύρια πελάτες
€14,4 δις. κύκλος εργασιών 31.500 εργαζόμενοι
€177 εκατ. καθαρά κέρδη 244% δείκτης φερεγγυότητας (Solvency II)
€10,7 δις. ίδια κεφάλαια  

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Groupama, επισκεφθείτε το www.groupama.com

Μοιράσου το: