| Δελτίο Τύπου

Τα συμβόλαια της Groupama Ασφαλιστικής καλύπταν ανέκαθεν τις περιπτώσεις πανδημίας – καλύπτουν και τον κορωνοϊό

Σε αυτή την πρωτόγνωρη παγκόσμια συγκυρία, την πανδημία του COVID-19, η Groupama Ασφαλιστική παραμένει Σίγουρα Δίπλα στους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της

Τα συμβόλαια της Groupama Ασφαλιστικής καλύπτουν τον κορωνοϊό

Αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής και Υγείας, ατομικά ή ομαδικά, η Groupama Ασφαλιστική διευκρινίζει ότι οι όροι τους ισχύουν κανονικά για την τρέχουσα περίοδο πανδημίας και καλύπτουν έξοδα νοσηλείας ή εξετάσεων του ασφαλιζόμενου. Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια της Groupama Ασφαλιστικής κάλυπταν ανέκαθεν τις περιόδους πανδημίας – που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κάλυψη δεν προστέθηκε εκ των υστέρων, υπό την πίεση των γεγονότων.

Με κύριο γνώμονα την ατομική και συλλογική υγεία και ασφάλεια, η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύονται από την Πολιτεία και τις αρμόδιες Αρχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της. Σε αυτό το πλαίσιο, προτρέπει άπαντες να τηρούν το μέτρο του αυτοπεριορισμού, ειδικότερα οι συνάνθρωποί μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, και εγγυάται ότι οποιοδήποτε αίτημα προς την εταιρεία μπορεί αποτελεσματικά να εξεταστεί και να επιλυθεί με τη χρήση απομακρυσμένων μέσων (τηλέφωνο, email). 

Με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Groupama Ασφαλιστική θα συνεχίσει όπως πάντα, σίγουρα, να προσφέρει τις υπηρεσίες της, προστατεύοντας την υγεία των ανθρώπων της.