| Δελτίο Τύπου

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου «Αγάπη για Ζωή»

Η Groupama Ασφαλιστική, στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στήριξε το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ «Αγάπη για Ζωή», παραδίδοντας επτά ειδικού τύπου αναπηρικά αμαξίδια και είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία, ως ελάχιστη πράξη συμπαράστασης, ιδιαίτερα των ανήλικων θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου «Αγάπη για Ζωή»

Ο Σύλλογος «Αγάπη για Ζωή», από το 2015, έχει προσφέρει σημαντικά τόσο στο επίπεδο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, όσο και στο επίπεδο της αρωγής ανηλίκων και ενηλίκων με σοβαρά κινητικά προβλήματα, τα οποία έχουν -κατά κύριο λόγο- προκληθεί από αυτά. Με τη γνωστή σε όλους συλλογή πλαστικών καπακιών ανά την επικράτεια, ο Σύλλογος κατάφερε αφενός να προωθήσει την ανακύκλωση και αφετέρου να την ανάγει σε πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς προς το συνάνθρωπο, καθώς με δύο τόνους καπάκια αγοράζεται ένα απλού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο.  

Με προσήλωση στις αξίες της οδικής ασφάλειας, η Groupama Ασφαλιστική δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες και τις ουσιαστικές συνεργασίες της με στόχο την ανάδειξη και υιοθέτηση υγιών προτύπων συμπεριφοράς στο δρόμο αλλά και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας με μεγαλύτερες ανάγκες.