| Δελτίο Τύπου

Ακόμα μία νέα Πιστοποίηση ISO

Η Groupama Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά που έλαβε τη σχετική πιστοποίηση.

Η Groupama Ασφαλιστική έλαβε πρόσφατα από την TÜV AUSTRIA HELLAS νέα Πιστοποίηση ISO 37301:2021, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο: «Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Συντονισμός του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Application, Monitoring and Management of the Compliance System)».

Ακόμα μία νέα Πιστοποίηση ISO για την Groupama Ασφαλιστική

Το ISO 37301:2021 σχεδιάστηκε από μια επιτροπή επαγγελματιών και ειδικών από πολλές διαφορετικές χώρες και έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε.

Η Groupama Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά που έλαβε τη σχετική πιστοποίηση -με ισχύ για τα 3 επόμενα χρόνια- αφού πέρασε με επιτυχία τον σχετικό έλεγχο της TÜV Austria κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι όλες οι σχετικές νέες απαιτήσεις και πρότυπα εφαρμόζονται στο ακέραιο.

Η Groupama Ασφαλιστική, υλοποιώντας μέτρα συνεχούς βελτίωσης και ενίσχυσης της προστασίας των πελατών της, για μία ακόμα φορά, αποδεικνύει έμπρακτα ότι όχι μόνο ακολουθεί πιστά τις διεθνής οδηγίες της Ε.Ε., αλλά και κατανοεί τη σημασία που πρέπει πλέον να αποδίδουν οι εταιρείες σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, ακολουθώντας πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης.