| Δελτίο Τύπου

Η Groupama Ασφαλιστική παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα Santé Xcess

Η Groupama Ασφαλιστική, πιστή στην αρχή της προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένης ασφάλισης με χαμηλό κόστος, εμπλουτίζει την ποικιλία των προγραμμάτων της με το ανανεωμένο Santé Χcess.

Η Groupama Ασφαλιστική παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα Santé Xcess

To Santé Xcess αποτελεί αναβαθμισμένη συνέχεια προηγούμενου προγράμματος δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης της εταιρείας και απευθύνεται ως επί το πλείστον σε πελάτες με ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή που πιθανώς διαθέτουν ασφάλιση και από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

To Santé Xcess της Groupama Ασφαλιστικής, αποτελεί μία επιλογή ασφάλισης σχεδιασμένη να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών της, παρέχοντας, πλέον, δύο επιπρόσθετες δυνατότητες επιλογής ποσού συμμετοχής . Όπως πάντα όμως, προσφέρει πλήρη κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλισμένου και των τυχόν ασφαλιζόμενων εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, καθώς και την κάλυψη άλλων ιατρικών υπηρεσιών. Επιπλέον, στο πρόγραμμα Santé Xcess, σε περίπτωση απώλειας της ομαδικής ασφάλισης, δίνεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα μετάβασης, με ελαφρά αυξημένο ασφάλιστρο, σε παρεμφερές πρόγραμμα της επιλογής του χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για όποια εξαρτώμενα μέλη γίνει η αντίστοιχη επιλογή.

Η Groupama Ασφαλιστική συνεχώς ανανεώνεται και δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για να νιώθουν οι πελάτες της ασφαλείς. Το Santé Xcess συνιστά ιδανική λύση πλήρους κάλυψης σε προσιτό κόστος για οτιδήποτε μπορεί να ανακύψει ανά πάσα στιγμή.