| Δελτίο Τύπου

H Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση

Περισσότεροι από 2.600 συνεργάτες παρακολούθησαν 36 σεμινάρια, εντός του 2016.

Πιστή στο όραμα ανάπτυξης των συνεργατών της, καθώς και στην αιχμή της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας, η Groupama Ασφαλιστική σχεδίασε και υλοποίησε εντός του 2016, ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων που μέσω 36 σεμιναρίων κάλυψε εννέα θεματικές ενότητες.

Συγκεκριμένα:

  • Ασφαλιστικά προϊόντα και διαδικασίες ανάληψης και αποζημίωσης,
  • Πιστοποιημένα σεμινάρια για την Τράπεζα της Ελλάδος και στους 3 τομείς εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (προϊόντα, θεσμός, δεξιότητες),
  • Προσυμβατική εκπαίδευση νέων συνεργατών,
  • Προετοιμασία νέων συνεργατών για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Α’ της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • Εκπαίδευση στη μηχανογραφική πλατφόρμα της εταιρίας (cheetah).

 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης των μεθόδων εκπαίδευσης, το 2016 εντάχθηκε και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με 2 νέα σεμινάρια για την Επαναπιστοποίηση & Επανεκπαίδευση στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «εκπαίδευσης στην αίθουσα» πραγματοποιήθηκε σε πολλές ημερομηνίες και ομάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να εξυπηρετηθεί το πλήθος του δικτύου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 2.620 συνεργάτες, μέσω 36 προγραμματισμένων σεμιναρίων που κάλυψαν 9 διαφορετικές θεματικές ενότητες σε 8.181 ώρες συνολικά.

Η Groupama Ασφαλιστική θα συνεχίσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και το 2017, για το σύνολο των συνεργατών της, με νέες θεματικές ενότητες και Πιστοποιημένα σεμινάρια από την Τράπεζα της Ελλάδος και στους 3 τομείς.