| Δελτίο Τύπου

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης»

Η Groupama Ασφαλιστική, στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, βρίσκεται στο πλευρό του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» με στόχο να μπορέσει να συνεχίσει το αξιοσημείωτο ανθρωπιστικό του έργο και να προωθήσει τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής, Χρήστος Κάτσιος, συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την Πρόεδρο της «Νέας Ελπίδας» Δρ. Γιώτα Σασοπούλου, θέλοντας να δείξει εμπράκτως τη στήριξη της εταιρείας στο έργο του σωματείου. Μέσω των προγραμμάτων του, στηρίζει τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, καλλιεργεί το πνεύμα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, καθώς και ενισχύει οικονομικά, αλλά και κοινωνικά τις ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού.

Ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής κ. Χρήστος Κάτσιος δήλωσε σχετικά: «Με γνώμονα την προσφορά και την αλληλεγγύη, η Groupama Ασφαλιστική δεσμεύεται, ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία και την ενίσχυση τους. Πρωτοβουλίες όπως αυτή του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» πρέπει να αναδεικνύονται και να επιβραβεύονται, αφού αυτές οδηγούν στην εξέλιξη της ίδιας της κοινωνίας μας».

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης»

Χρήστος Κάτσιος, Γενικός Διευθυντής Groupama Ασφαλιστική (αριστερά), Δρ. Γιώτα Σασοπούλου, Πρόεδρος «Νέας Ελπίδας Θεσσαλονίκης» (δεξιά)