| Δελτίο Τύπου

Σημαντική αύξηση κερδών το 2017 για την Groupama Ασφαλιστική

Για μια ακόμη χρονιά, η Groupama Ασφαλιστική συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της, γεγονός που δικαιώνει τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης, τη σκληρή και μεθοδική δουλειά των ανθρώπων της εταιρίας αλλά και τη συνεισφορά των δικτύων της.

Συνοπτικά η εταιρία:

  • Κατέγραψε αυξημένα καθαρά κέρδη χρήσης €10,6 εκ. για το 2017 (έναντι €7,3 εκ. το 2016).
  • Διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τον κύκλο εργασιών της (€132,48 εκ.) και σημείωσε σημαντική αύξηση στις ατομικές ασφαλίσεις υγείας και στις αποταμιευτικές ασφαλίσεις.
  • Για μια ακόμη χρονιά επέτυχε εξαιρετικά τεχνικά αποτελέσματα στον κλάδο Ζημιών και βελτίωσε τα τεχνικά αποτελέσματα στον κλάδο Ζωής.
  • Ενίσχυσε σημαντικά το Δείκτη Φερρεγγυότητας, με το ποσοστό κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) να ανέρχεται σε 152,3% (έναντι 121,1% το 2016).

Πιο αναλυτικά, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων μακροοικονομικών προκλήσεων, η Groupama Ασφαλιστική κατέγραψε θετικά αποτελέσματα και το 2017, παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη χρήσης €10,6 εκ. (έναντι €7,3 εκ. το 2016).

Η παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρίας ανήλθε στα €132,48 εκ., σημειώνοντας μείωση της τάξης του 2,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.  

Η παραγωγή των αποταμιευτικών προϊόντων παρουσίασε ανοδική τάση της τάξης του 3%, χάρη στην αύξηση της παραγωγής προϊόντων Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Με θετικό πρόσημο έκλεισε, επίσης, το 2017 για τα ατομικά συμβόλαια υγείας και τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις, με την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων να φτάνει στο 7%.

Στον κλάδο Αυτοκινήτου η παραγωγή σημείωσε περιορισμένη μείωση -1,7%, ενώ στον κλάδο Πυρός η Εταιρία διατήρησε το μερίδιο αγοράς της καταγράφοντας μείωση -4,6%.

Όσον αφορά στα τεχνικά αποτελέσματα, ο καθαρός δείκτης ζημιών και εξόδων διαμορφώθηκε στο 86,04%, αναδεικνύοντας τη σταθερή πολιτική συνετής διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Groupama Ασφαλιστική. Στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου, ο αντίστοιχος δείκτης βελτιώθηκε (82,1%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (84,6%), ενώ το αποτέλεσμα στον Κλάδο Πυρός, κινήθηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 88,2% παρά την αυξημένη σε σχέση με το 2016 επίδραση μεγάλων ζημιών και καταστροφικών γεγονότων.

Τα έσοδα επενδύσεων παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το 2016, καθώς η Εταιρία, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, δίνει έμφαση σε χρηματοοικονομικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις κατευθύνσεις αξιολόγησης κινδύνου του Ομίλου Groupama.

Περαιτέρω, η Εταιρία αύξησε τα λειτουργικά έξοδα κατά 1,9% έναντι του 2016, καθώς στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών της Διοίκησης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της, δόθηκε αυξημένη έμφαση στην υλοποίηση έργων για την βελτίωση των διαδικασιών και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργασιών,

Και το 2018, η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες αξίες να αντιμετωπίζει τις καθημερινές προκλήσεις του ελληνικού επιχειρείν, με μοναδικό γνώμονα την παροχή αξιόπιστων λύσεων στους πελάτες  της.