| Δελτίο Τύπου

Αυξημένες οι καταβληθείσες αποζημιώσεις το 2017

Η Groupama Ασφαλιστική, πιστή στην πεποίθησή της ότι κάθε συμβόλαιο αποτελεί μια δέσμευση απέναντι στον ασφαλισμένο, κατέβαλε 80,7 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις το 2017, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016, οπότε το αντίστοιχο ποσό είχε φτάσει τα 76,4 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό επισφραγίζει τη θεμελιώδη αρχή της εταιρίας να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα το χαρτοφυλάκιό της και να τηρεί κατά γράμμα τις υποχρεώσεις της.

Κατά τη διάρκεια του 2017 οι αποζημιώσεις στον Κλάδο Ζωής και Υγείας έφτασαν τα 32,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την υψηλή φερεγγυότητα και αξιοπιστία της Groupama Ασφαλιστικής, και, ταυτόχρονα, ενδυναμώνει την πολιτική της αποτελεσματικής και γρήγορης εξυπηρέτησης των πελατών της.

Παράλληλα, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις για το 2017 στον Κλάδο Πυρός ανήλθαν στα 8,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 100% σε σχέση με το 2016 (4,1 εκατ. ευρώ), η οποία επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευση της εταιρίας να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των πελατών της, έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στον κλάδο Αυτοκινήτου, η Groupama Ασφαλιστική κατέβαλε σε αποζημιώσεις το ποσό των 21,9 εκατ. ευρώ, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή της να απαλλάσσει από κάθε έγνοια τους ασφαλισμένους σε περίπτωση ατυχήματος. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, επίσης, η εταιρία αποζημίωσε με 10,6 εκατ. ευρώ τους κατόχους συμβολαίων Ομαδικής Ασφάλισης, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια ισχυρή ασπίδα προστασίας γι’ αυτούς απέναντι σε απρόοπτα γεγονότα.

Οριακή αύξηση σημείωσαν και οι αποζημιώσεις στον Κλάδο Προϊόντων Unit Linked, με την Groupama Ασφαλιστική να αποπληρώνει το ποσό των 3,9 εκατ. ευρώ το 2017 (έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2016) σε όσους επέλεξαν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στα αντίστοιχα προγράμματα της εταιρίας.

Η Groupama Ασφαλιστική θα συνεχίσει με την ίδια αξιοπιστία να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες της, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις ασφαλιστικές τους ανάγκες και αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες της.