| Ανακοίνωση

Όμιλος Groupama: ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2022

Δείτε σε infographic, τα κυριότερα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Groupama για το 2022.

Infographic: Groupama Group Annual Results 2022