| Ανακοίνωση

Όμιλος Groupama: ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2021

Δείτε σε infographic, τα κυριότερα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Groupama για το 2021.

Infographic: Groupama Group Annual Results 2021