| Ανακοίνωση

Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστήρια Unit Linked περιοδικού ασφαλίστρου

Κανονικά διενεργούνται, από την 1η Οκτωβρίου 2015, οι πληρωμές και οι ανανεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Unit Linked περιοδικού ασφαλίστρου (προγράμματα UR).

Τα συμβόλαια που έχουν ημερομηνία οφειλής προγενέστερη της 1ης Οκτωβρίου 2015, θα ακυρωθούν την 14η Νοεμβρίου 2015.