Οι αξίες μας

Μια εταιρεία υπεύθυνη, ανθρώπινη και αφοσιωμένη στους πελάτες της

Η διαχρονική παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της αναγνώρισης από τους ασφαλισμένων της, τόσο της αξιοπιστίας, όσο και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Με κύριο μέλημα να συνεχίσει να τιμά την εμπιστοσύνη τους, η Groupama Ασφαλιστική, για την οποία η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών δεν είναι μόνο καθήκον αλλά επιλογή, εξακολουθεί να βλέπει την ικανοποίηση των ασφαλισμένων της σήμερα και στο μέλλον, ως βασική προϋπόθεση της επιτυχίας της.

Για την Groupama Ασφαλιστική

… κάθε συμβόλαιο αποτελεί δέσμευση απέναντι στον ασφαλισμένο, που της εμπιστεύεται την προστασία των πολυτιμότερων αγαθών του, καθώς και δέσμευση σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις ζωής. Πρώτη της ευθύνη είναι λοιπόν να εφαρμόζει μια συνετή και αποτελεσματική διαχείριση για να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις της, όποτε χρειαστεί.

… η ασφάλιση απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες και δυνατότητες των πελατών. Γι’ αυτό παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει ανάλογα τα προϊόντα της, διευρύνοντας παράλληλα το φάσμα των παροχών της, έτσι ώστε να προτείνει άρτιες λύσεις στην καλύτερη δυνατή τιμή, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα.

… η ασφάλιση δεν αποτελεί μόνο κάλυψη ζημιών αλλά και εξυπηρέτηση πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Για αυτό θεωρεί χρέος της να υπερβαίνει τα συνήθη όρια του επαγγέλματος, επινοώντας νέους τρόπους στήριξης των πελατών της σε περίπτωση ζημιάς, προκειμένου να απαλλαγούν ακόμα και από την προπληρωμή της επισκευής.

Σίγουρα

  • Με το υψηλό ποσοστό φερεγγυότητας της εταιρείας
  • Με τον επαγγελματισμό των συνεργατών της – ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλειομεσιτών – καθώς και των εργαζομένων της
  • Με την αξιοπιστία των καλύψεών της, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου
  • Με τον σεβασμό προς την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Δίπλα σας

  • Με ένα εκτεταμένο δίκτυο πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων που καλύπτει όλη τη χώρα
  • Με εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του κάθε πελάτη
  • Με επιπρόσθετες δωρεάν παροχές ή υπηρεσίες που συνοδεύουν κάθε ασφαλιστικό προϊόν
  • Με γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης ή και την απευθείας πληρωμή από την εταιρεία της αποκατάστασης της ζημιάς, χωρίς εκταμίευση από τον πελάτη

 

Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Δείτε εδώ ένα απόσπασμα της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Δείτε εδώ την αγγλική εκδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού ΕΕ 2019/2088 (SFDR)

Δείτε εδώ τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).