Δίκτυο συνεργατών

Συμπληρωματικά και αποτελεσματικά δίκτυα

Με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και γνωρίζοντας τη σημασία της σωστής εξυπηρέτησής τους πριν και μετά τη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου, η Groupama Ασφαλιστική έχει επιλέξει τη συνεργασία με όλα τα δίκτυα διανομής της ασφαλιστικής αγοράς: Ασφαλιστικούς Πράκτορες Αποκλειστικής Συνεργασίας, Ασφαλιστικούς Πράκτορες  Μη Αποκλειστικής Συνεργασίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες της Group Μέριμνα (εταιρία η οποία ανήκει σε ποσοστό 95% στην Groupama Ασφαλιστική), καθώς επίσης και Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Παραδοσιακά, και σταθερά, οι συνεργάτες των δικτύων έχουν και αυτοί επιλέξει την Groupama Ασφαλιστική για την αποδεδειγμένα συνεπή διαχείριση των δικτύων της. 

Σήμερα, προγραμματίζοντας ήδη για το μέλλον, η εταιρεία επενδύει ακόμα περισσότερο στη σχέση της με τα δίκτυα διανομής προσφέροντάς τους, πέρα από την απαραίτητη εκπαίδευση και χάρη στις νέες τεχνολογίες, τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων και ευέλικτων εφαρμογών. 

Σκοπός των εφαρμογών αυτών είναι η διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων των δικτύων διανομής, αλλά και η αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες (τιμολόγηση, έκδοση συμβολαίου, διαχείριση ζημιών, ανάλυση χαρτοφυλακίου, κ.λπ.) και κατά συνέπεια η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου των επαγγελματιών της ασφάλισης για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Έμπειροι επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση των πελατών

270

Ασφαλιστικοί Πράκτορες Αποκλειστικής Συνεργασίας

952

Ασφαλιστικοί Πράκτορες Μη Αποκλειστικής Συνεργασίας & Μεσίτες Ασφαλίσεων