Χώρος πελατών

Η Groupama Ασφαλιστική δημιούργησε τον ηλεκτρονικό χώρο πελατών «e-μαι πελάτης», με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της εταιρίας, από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, μια συνοπτική παρουσίαση των συμβολαίων τους, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Είστε ασφαλισμένος στη Groupama;
Τότε μπορείτε, μέσω της υπηρεσίας «e-μαι πελάτης»:

  • να δείτε την εικόνα των συμβολαίων σας – καλύψεις & παροχές, πορεία επένδυσης, ιστορικό αποζημιώσεων, κ.λπ.,
  • να διαχειριστείτε ή/και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • να εκτυπώσετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας, βεβαιώσεις αποζημίωσης ή εξαγοράς,
  • να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρά σας ηλεκτρονικά. 

Είσοδος στον Χώρο Πελατών →