Τι είδους έγγραφα μπορώ να λαμβάνω μέσω της υπηρεσίας "Groupama Go Green";

Μέσω της υπηρεσίας "Groupama Go Green" μπορείτε να λαμβάνετε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλισή σας, όπως ασφαλιστήρια συμβόλαια, αποδείξεις πληρωμής, ανανεώσεις και τροποποιήσεις ασφαλιστηρίων και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία αφορά στην ασφάλισή σας.