Τι πρέπει να κάνω αν κατά λάθος διέγραψα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που έλαβα από την υπηρεσία "Groupama Go Green";

Αν κατά λάθος διαγράψατε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που λάβατε από την υπηρεσία "Groupama Go Green", μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Groupama Ασφαλιστικής καλώντας στο 2103295111 είτε στέλνοντας email στο info@groupama.gr. Περιγράψτε το πρόβλημα και αναφέρετε τις λεπτομέρειες του ηλεκτρονικού έγγραφου που διαγράψατε. Οι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης πελατών θα σας βοηθήσουν να ανακτήσετε το έγγραφο ή να σας παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες.