Τι είναι η υπηρεσία "Groupama Go Green";

Η υπηρεσία "Groupama Go Green" σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλισή σας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, αντί για την ταχυδρομική αποστολή σε έντυπη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνετε τα ασφαλιστικά σας έγγραφα με ασφάλεια και ευκολία, χωρίς καθυστερήσεις.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την ενεργοποίηση ή χρήση της υπηρεσίας "Groupama Go Green", μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο  Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στο 2103295111 είτε να στείλετε email στο info@groupama.gr. Ο Ασφαλιστικός σας Διαμεσολαβητής καθώς και εκπρόσωποί μας στην εξυπηρέτηση πελατών είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν και να απαντήσουν σε όλες σας τις ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία "Groupama Go Green".