Εγώ μπορώ να ενεργοποιήσω την υπηρεσία "Groupamα Go Green";

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας "Groupama Go Green" θα πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον ένα ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Εταιρεία μας.