Ποια είναι τα οφέλη της υπηρεσίας "Groupama Go Green";

  • Γρήγορη και εύκολη λήψη των εγγράφων που αφορούν στην ασφάλισή σας σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Διαθεσιμότητα των εγγράφων ανά πάσα στιγμή.
  • Αποφυγή της χρονοβόρας διαδικασίας αποστολής εγγράφων μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου.
  • Ασφάλεια και διαφάνεια συναλλαγών.
  • Περιβαλλοντικό όφελος λόγω της μείωσης της χρήσης χαρτιού και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων.