Υπάρχει κάποιο κόστος για την χρήση της υπηρεσίας "Groupama Go Green";

Η χρήση της υπηρεσίας "Groupama Go Green" δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για να διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά έγγραφα και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.