Κάλυψη κόστους απογευματινών χειρουργείων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΕΣΥ)

Έχετε ασφάλιση με ατομικό νοσοκομειακό πρόγραμμα στη Groupama Ασφαλιστική; Έχετε όσα περιμένετε από ένα πρόγραμμα υγείας και ακόμα περισσότερα.

Εάν χρειαστεί ή επιλέξετε να χειρουργηθείτε σε απογευματινό χειρουργείο νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στη Groupama Ασφαλιστική σας αποζημιώνουμε το 100% του κόστους που αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία, ανεξαρτήτως του ποσού/ποσοστού συμμετοχής σας.

Συμπληρωματικά, σας προσφέρουμε:

  • Επιπλέον 60€ έως 400€ , ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης (δηλαδή, το 20% του κόστους του απογευματινού χειρουργείου).
  • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα με βάση τα όρια και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου σας.

Με ενδιαφέρει   

Δείτε τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης «Santé»