Έχω περισσότερα συμβόλαια με την Groupama Ασφαλιστική, από αυτά που βλέπω στο e-μαι πελάτης.

Στο e-μαι πελάτης θα δείτε όλα τα ατομικά συμβόλαια στα οποία είστε συμβαλλόμενος, είναι σε ισχύ και αφορούν στους κλάδους Ζωής, Υγείας, Επένδυσης, Αυτοκινήτου, Πυρός ή Σκαφών αναψυχής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβόλαιά σας δεν εμφανίζεται, έχετε την επιλογή να το επισημάνετε μέσω του μηνύματος που εμφανίζεται στη σελίδα «Η ασφάλισή σας», ενότητα «Τα συμβόλαιά σας».