Εάν ακυρωθούν ή λήξουν όλα τα συμβόλαιά μου στη Groupama, εξακολουθώ να έχω πρόσβαση στην υπηρεσία;

Σε αυτή τη περίπτωση, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία.