Τι πρέπει να κάνω όταν λήξει το συμβόλαιό μου;

Συμβόλαιο Αυτοκινήτου 
Η ανανέωση ενός ασφαλιστηρίου κλάδου αυτοκινήτων πρέπει να εξοφληθεί έως και την προηγούμενη ημέρα της έναρξής της, διαφορετικά δεν υφίσταται ασφάλιση.