Τι είναι φιλικός διακανονισμός και πως λειτουργεί;

Από την 1η Μαίου 2000 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 

Πρόκειται για Συμφωνία των συμβαλλομένων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ασκούν τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, με σκοπό την επιτάχυνση της αποζημίωσης και την απλοποίηση του διακανονισμού των υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών σε περίπτωση ατυχήματος. 

Σύμφωνα με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 

Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και ατυχήματα που προκαλούνται ελαφρές σωματικές βλάβες. 

Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δε φέρουν ευθύνη, ενεργούν μετά από την έγγραφη επιβεβαίωση αποδοχή ευθύνης, όπως ελέχθη, για λογαριασμό της υπαίτιας ασφαλιστικής εταιρίας.