Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα συνεργαζόμενα συνεργεία;

Το ΑΝΕSIS Motor παρέχεται μετά από επικοινωνία με την GROUPAMA, εφόσον εσείς το επιλέξετε και με την προϋπόθεση ότι έχετε υποβάλει δήλωση της ζημιάς του αυτοκινήτου σας και προκύπτει δικαίωμα αποζημίωσης.