Ποιες ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό;

Οι εταιρείες που εντάσσονται στον φιλικό διακανονισμό είναι οι ακόλουθες:

 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
 • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Α.Ε.
 • INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 • GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.A.E.
 • ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 • AIG EUROPE S.A.
 • HELLAS DIRECT INSURANCE LTD
 • QIC EUROPE LTD
 • GASANMAMO INSURANCE LTD από (16/1/2023)
 • EUROINS.AD INSURANCE COMPANY
 • Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • GENERALI HELLAS I AAE
 • ΜΙΝΕΤTΑ Α.Α.Ε.
 • ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΓΑ
 • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.