Ποιες ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό;

Οι εταιρείες που εντάσσονται στον φιλικό διακανονισμό είναι οι ακόλουθες:

 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
 • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α
 • ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 • INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 • GENERALI HELLAS A.A.E.
 • ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
 • ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 • AIG EUROPE LIMITED
 • HD INSURANCE LTD (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Σ.Α.Π. ΑΠΟ 1/11/2014)
 • ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. - ΜΙΝΕΤTΑ
 • ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
 • ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
 • PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.