Τι κάνω στην περίπτωση που χρειάζεται να επισκεφθώ ιατρό ή διαγνωστικό κέντρο;

Ενημερώνετε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή την εταιρία, καλώντας το 210 32 95111.