Τι κάνω σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο;

Ενημερώνετε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή την εταιρία, καλώντας το 210 32 95111.