Τι είναι η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων του συμβολαίου μου;

Είναι η αύξηση των ασφαλίστρων που γίνεται στην ετήσια επέτειο του συμβολαίου, με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου και το τιμολόγιο που εφαρμόζεται από την εταιρία. Ο μηχανισμός της αναπροσαρμογής περιγράφεται αναλυτικά στον σχετικό όρο του ασφαλιστηρίου.