Πρόσθετη Στήριξη

Το Santé Priorité σας προσφέρει την απαραίτητη οικονομική στήριξη για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε περίπτωση διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας.

  • Οφέλη

    Με το Santé Priorité, η Groupama καταβάλλει επίδομα στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση διάγνωσης μίας εκ των καλυπτόμενων σοβαρών ασθενειών.

    • Οικονομική στήριξη του ασφαλισμένου ή/και της οικογένειάς του με ένα σημαντικό ποσό, από €10.000 έως €90.000, σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρής ασθένειας, για να το διαθέσει ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως ενδεικτικά:
      - Αντιμετώπιση υψηλών ποσών θεραπείας και αποκατάστασης ή/και φροντίδας στο σπίτι.
      - Κάλυψη εξόδων αναγκαίων μετατροπών στο σπίτι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.
      - Διατήρηση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου σε περίπτωση στέρησης της ικανότητας για εργασία.
      - Κάλυψη εκκρεμών υποχρεώσεων (π.χ. αποπληρωμή δανείων, σπουδές παιδιών).
    • Συνέχιση της ασφάλισης ακόμη και μετά την καταβολή του επιδόματος και καταβολή νέου ποσού σε περίπτωση διάγνωσης δεύτερης ασθένειας απο άλλη ομάδα.
    • Άμεση καταβολή μετά από διάστημα μόλις 30 ημερών από τη διάγνωση της ασθένειας.
    • Επιπλέον τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται ανεξάρτητα:
      - Από οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση ιδιωτική ή δημόσια.
      - Από το αν έχει προηγηθεί νοσηλεία ή από το αν απαιτείται νοσηλεία.
  • Καλύψεις

    Με το Santé Priorité, η Groupama καταβάλλει επίδομα στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση διάγνωσης μίας εκ των παρακάτω σοβαρών ασθενειών.

    • 1η ομάδα

      • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
      • Εγκεφαλικό επεισόδιο
      • Νεφρική ανεπάρκεια
      • Ηπατική ανεπάρκεια
    • 2η ομάδα

      • Καρκίνος
      • Μεταμόσχευση μεγάλων οργάνων
    • 3η ομάδα

      • Πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας)
      • Πάρκινσον
      • Alzheimer και οργανική άνοια

    Το επίδομα καταβάλλεται με την προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να παραμείνει εν ζωή, τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη διάγνωση της ασθένειας. Μετά την καταβολή του επιδόματος, η ασφάλιση παραμένει σε ισχύ.

    Σε περίπτωση δεύτερης ασθένειας, διαφορετικής ομάδας από την πρώτη διαγνωσθείσα, καταβάλλεται εκ νέου επίδομα, ίσο με το 80% αυτού. Προϋπόθεση για την καταβολή του δεύτερου επιδόματος είναι να έχει περάσει ένα έτος από την καταβολή του πρώτου και να έχει παραμείνει εν ζωή ο ασφαλισμένος τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη διάγνωση της δεύτερης αυτής ασθένειας. Μετά την καταβολή και του δεύτερου επιδόματος, η ασφάλιση παύει να ισχύει.

  • Πρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες

    Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

    Επιπλέον για όλους τους ασφαλισμένους σε όλα τα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία κλπ.) παρέχουμε:

    • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
    • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

    * Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

    Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις δωρεάν υπηρεσίες  

  • Σχετικά αρχεία

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για την υγεία μου.

Με ενδιαφέρει