Προγράμματα

Επενδυτικά προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της αποταμίευσης ή της σύνταξης.

Groupama Asset Management

Ένας πολύτιμος σύμμαχος στις μακροχρόνιες επενδύσεις

Η συνετή διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων γίνεται στη Γαλλία από την Groupama Asset Management. Η GAΜ, θυγατρική του ομίλου Groupama, με πάνω από €100 δις υπό διαχείριση κεφάλαια, διακρίνεται για τη διαχρονική αξιόπιστη διαχείρισή της σύμφωνα με αυστηρά ελεγκτικά πρότυπα, καθώς και για τις τακτικά βραβευμένες αποδόσεις της.

Περισσότερα για την G.A.M.