Με το Οδός Αποταμίευσης Περιοδικών καταβολών, θα δημιουργήσετε σταδιακά και χωρίς στερήσεις, με συστηματική αποταμίευση, ένα σημαντικό κεφάλαιο για να το αξιοποιήσετε αργότερα όπως εσείς θέλετε.

 • Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

  Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

  • Εσείς επιλέγετε το ποσό που θα αποταμιεύετε κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο. Η ελάχιστη καταβολή είναι €150 ευρώ (€600 ετησίως).
  • Εσείς επιλέγετε ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων επενδυτικών «οχημάτων» με τα οποία θα συνδέονται οι αποταμιεύσεις σας, μεταξύ 5 εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων της Groupama Ασφαλιστικής, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ και στόχο.
  • Τα χρήματα σας επενδύονται στις κυριότερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, η δε διαχείρισή τους γίνεται κυρίως από την κορυφαία στο χώρο της εταιρία, Groupama Asset Management.
  • Εσείς ορίζετε τη διάρκεια των αποταμιεύσεων σας, με ελάχιστη δυνατή τα 10 έτη.

   

  Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου σας μπορείτε:

  • Να αλλάζετε την επενδυτική σας επιλογή όσο συχνά θέλετε (τις 3 πρώτες φορές ετησίως χωρίς επιβάρυνση).
  • Να ενισχύετε τις αποταμιεύσεις σας με επιπλέον καταβολές, εάν και όταν έχετε την οικονομική δυνατότητα.
  • Να ρευστοποιήσετε ένα μέρος από το αποταμιευμένο κεφάλαιό σας, αν παρουσιαστεί ανάγκη ή ακόμη και το σύνολό του.

   

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Ποια είναι τα επενδυτικά κεφάλαια
  Επενδυτικό κεφάλαιο Πού επενδύει; * Επίπεδο κινδύνου
  Groupama Φοίνιξ Monétaire
  διαχείρισης διαθεσίμων

  Πολύ χαμηλό
  Groupama Φοίνιξ Prudence
  συντηρητικό μικτό (fund of funds)

  Χαμηλό
  Groupama Φοίνιξ Equilibre
  μικτό (fund of funds)

  Μεσαίο
  Groupama Φοίνιξ Dynamisme
  δυναμικό (διεθνείς μετοχές - fund of funds)

  Υψηλό
  Groupama Φοίνιξ X.A. 20
  δυναμικό (μετοχές εσωτερικού)

  Υψηλό

  * Κατανομή των συνιστωσών του δείκτη αναφοράς του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

   
  Διαχείριση διαθεσίμων
   
  Ομόλογα
   
  Μετοχές

   

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Γιατί να επενδύσω σε μετοχές

  1. Μακροπρόθεσμα κέρδη από μετοχές

  Η μακροχρόνια επένδυση σε μετοχές μειώνει το επενδυτικό ρίσκο και δυνητικά αυξάνει την πιθανότητα κέρδους

   

  2. Διασπορά κεφαλαίων

  Η κατάλληλη διασπορά και η σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μπορεί να μείωση σημαντικά τον επενδυτικό κίνδυνο και το αναλαμβανόμενο ρίσκο του επενδυτή.

   

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Γιατί να επενδύσω σε ομόλογα

  1. Δημιουργούνται κάποια σταθερά κέρδη

  • Συμπληρώνουν τη σύνταξη
  • Συμπληρώνουν το εισόδημα

   

  2. Προστατεύουν το κεφάλαιο

  Η επένδυση σε ομόλογα θεωρείται αποταμίευση με σχετικά χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο για τον επενδυτή, σε συνδυασμό πάντοτε με την πιστοληπτική διαβάθμιση του εκδότη του ομολόγου, μπορεί να προσφέρει σημαντικές αποδόσεις..

   

  3. Μπορούν να δημιουργήσουν κάποια επικερδή κεφάλαια

  Επιλογή υψηλών τοκομεριδίων επιλέγοντας διαφορετικού τύπου εκδότες ομολόγων.

   

  4. Μεγάλη γκάμα επενδυτικού χρόνου

  Μπορείτε να βρείτε ομόλογα από 1 έως 30 ετών.

   

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Ομόλογα Διαχείρισης Διαθεσίμων

  Είναι ομόλογα πολύ μικρής χρονικής περιόδου (< 1 έτους). Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι αξιόγραφων (securities):

  • Κρατικά αξιόγραφα: εκδίδονται από τα κράτη
  • Πιστοποιητικά κατάθεσης: εκδίδονται από τις τράπεζες
  • Εμπορικά Αξιόγραφα: εκδίδονται από εταιρίες

   

  Γιατί να επενδύσω σε ομόλογα τύπου Διαχείρισης Διαθεσίμων:

  • 1. Αντιστάθμιση ρίσκου
   Οποιοσδήποτε τύπος εργαλείων Διαχείρισης Διαθεσίμων μειώνει σημαντικά τον επενδυτικό κίνδυνο.
  • 2. Ανάγκη για ρευστοποίηση
   Εάν ένας επενδυτής χρειάζεται τα κεφάλαιά του σε συγκεκριμένη ημερομηνία άμεσα, μπορεί να το προγραμματίσει με τα εργαλεία Διαχείρισης Διαθεσίμων.

   

  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Μηνιαίες αναφορές
 • Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Tα προγράμματα Αποταμίευσης - Επένδυσης συνοδεύονται δωρεάν από την υπηρεσία «Προνόμιο Υγείας», η οποία παρέχει

  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  * Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για την αποταμίευσή μου.

Με ενδιαφέρει