Με το Οδός Αποταμίευσης εφάπαξ καταβολής εάν διαθέτετε ήδη ένα κεφάλαιο, θα το αξιοποιήσετε εξασφαλίζοντας δυναμική επαγγελματική διαχείριση προκειμένου να επιτύχετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.

 • Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

  Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

  • Εσείς επιλέγετε το ποσό που θα αποταμιεύσετε εφάπαξ με ελάχιστο ποσό τα €800.
  • Εσείς επιλέγετε ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων επενδυτικών «οχημάτων» με τα οποία θα συνδέονται οι αποταμιεύσεις σας, μεταξύ 4 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Groupama Asset Management, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ και στόχο.
  • Τα χρήματα σας επενδύονται στις κυριότερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, η δε διαχείρισή τους γίνεται κυρίως από την κορυφαία στο χώρο της εταιρία, Groupama Asset Management.
  • Εσείς ορίζετε τη διάρκεια των αποταμιεύσεων σας, με ελάχιστη δυνατή τα 10 έτη.

   

  Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου σας μπορείτε:

  • Να αλλάζετε την επενδυτική σας επιλογή όσο συχνά θέλετε (τις 3 πρώτες φορές ετησίως χωρίς επιβάρυνση).
  • Να ενισχύετε τις αποταμιεύσεις σας με επιπλέον καταβολές, εάν και όταν έχετε την οικονομική δυνατότητα.
  • Να ρευστοποιήσετε ένα μέρος από το αποταμιευμένο κεφάλαιό σας, αν παρουσιαστεί ανάγκη ή ακόμη και το σύνολό του.

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Οφέλη από την επένδυση
  • Η επαγγελματική διαχείριση της επένδυσής σας πραγματοποιείται από ένα από  τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, την Groupama Asset Management.
  • Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα υψηλών ποσοστών επένδυσης από τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου  και χαμηλά έξοδα διαχείρισης, προς όφελός σας.
  • Χαμηλό ποσό αποταμίευσης. Με μόνο €800 εφάπαξ ποσό επένδυσης, σας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές, προσφέροντάς σας διασπορά του επενδυτικού ρίσκου και δυνατότητα υψηλών αποδόσεων.
  • Αποταμίευση με δυναμική. Σας προτρέπει να αποταμιεύετε τα χρήματά σας για τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντάς σας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών της αγοράς.
  • Δυνατότητα μεγάλης διασπορά κεφαλαίων και ταυτόχρονα μείωσης του επενδυτικού ρίσκου μέσα από την επένδυση στα αμοιβαία κεφάλαια
  • Ευελιξία στη διαβάθμιση του επενδυτικού ρίσκου. Τοποθετείστε ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ.
  • Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης. Τοποθετείστε ανάλογα με τις ανάγκες σας, τον οικονομικό σας προγραμματισμό και τις διακυμάνσεις των αγορών.
  • Εξομάλυνση των διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι αγορές, μέσω των τακτικών καταβολών σας που επενδύονται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.
  • Ευελιξία αλλαγής επένδυσης χωρίς κόστος. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του επενδυτικού σας προσανατολισμού οποτεδήποτε, με στόχο τόσο την καλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων σας, όσο και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από πιθανές οικονομικές κρίσεις σε τοπικό και Διεθνές επίπεδο. Οι 3 πρώτες μετατροπές ετησίως γίνονται δωρεάν.
  • Έκτακτες καταβολές. Πέραν των πάγιων καταβολών σας, μπορείτε μετά το τέλος του 3ου χρόνου να ενισχύετε τον λογαριασμό σας με επιπλέον ποσά.
  • Μετά το τέλος του πρώτου χρόνου μπορείτε να ρευστοποιήσετε το συμβόλαιό σας.
  • Εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας άτομα σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος (απώλειας ζωής) παρέχοντας τους και κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης που το κεφάλαιο δεν έχει ακόμη αποδώσει, εγγύηση ενός ελάχιστου ποσού.
  • Τακτική ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης σε ετήσια βάση μέσω ενημερωτικής επιστολής και από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο. 

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Ποια είναι τα επενδυτικά κεφάλαια
  Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πού επενδύει; * Επίπεδο κινδύνου
  Groupama Entreprises
  διαχείρισης διαθεσίμων

  Πολύ χαμηλό
  Groupama Prudence
  συντηρητικό μικτό (fund of funds)

  Χαμηλό
  Groupama Equilibre
  μικτό (fund of funds)

  Μεσαίο
  Groupama Dynamisme
  δυναμικό (διεθνείς μετοχές - fund of funds)

  Υψηλό

  * Κατανομή των συνιστωσών του δείκτη αναφοράς του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

   
  Διαχείριση διαθεσίμων
   
  Ομόλογα
   
  Μετοχές

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Γενικοί Όροι και ενημερωτικό υλικό

  Στην ενότητα Ενημερωτικό Υλικό Επενδυτικών Κεφαλαίων μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό υλικό των διαφόρων επενδυτικών επιλογών:

  • Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID)
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Κανονισμοί
  • Μηνιαία Πληροφοριακά Δελτία
 • Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Tα προγράμματα Αποταμίευσης - Επένδυσης συνοδεύονται δωρεάν από την υπηρεσία «Προνόμιο Υγείας», η οποία παρέχει

  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  * Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για την αποταμίευσή μου.

Με ενδιαφέρει