Ιδιοκατοικείτε, προσφέρετε το ακίνητο για ενοικίαση, έχετε στεγαστικό δάνειο, είστε ενοικιαστής;

Εσείς επιλέγετε το εύρος κάλυψης που θέλετε να έχετε και εμείς σας απαλλάσσουμε από κάθε έγνοια σε περίπτωση ατυχήματος, μικρού ή μεγάλου.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας Groupama Maison φροντίζουν για την αποτελεσματική κάλυψη όσων αποκτήσατε με κόπο.

Με τα προγράμματα Maison:

  • Προστατεύετε την περιουσία σας πληρώνοντας ελάχιστα κατ' έτος.
  • Αποζημιώνεστε από το πρώτο ευρώ και σε αξία καινούργιου (δεν χάνετε χρήματα λόγω παλαιότητας του ακινήτου ή των αντικειμένων).
  • Αποζημιώνεστε σε έως και 7 εργάσιμες ημέρες για ζημιές έως 10.000€ (ενημερωθείτε εδώ)
  • Αποκτάτε δυνατότητα μείωσης έως 10% στον ΕΝΦΙΑ. Δείτε εδώ όσα χρειάζεται να γνωρίζετε ή να κάνετε για να σας αποδοθεί η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Για την μείωση 10% ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Maison Eco Value Plus
Αξία αντικατάστασης με καινούργιο      
Πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, ζημιές λέβητα από έκρηξη      
Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ' αυτών - Πρόσκρουση οχήματος      
Βραχυκύκλωμα      
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, εργασίες αναζήτησης αιτίας ζημιάς      
Θραύση σωληνώσεων      
Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους      
Πράξεις βίας (κακόβουλες, τρομοκρατικές, πολιτικές ταραχές)      
Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων      
Κλοπή, ληστεία, ζημιές κλεφτών, απώλεια χρημάτων & τιμαλφών      
Τζάμια, καθρέπτες, επιγραφές      
Δαπάνες μετά από ζημιογόνο γεγονός (προσωρινής παραμονής, μεταφοράς, αποθήκευσης & επανεγκατάστασης περιεχομένου, αμοιβών αρχιτεκτόνων μηχανικών, έκδοσης αδειών)      
Δαπάνες αντιμετώπισης ζημιάς (έξοδα άντλησης υδάτων, αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς, αποκομιδής συντριμμάτων)      
Απώλεια ενοικίου      
Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα      
Αντικείμενα σε θυρίδα Τράπεζας      
Αστική Ευθύνη προς γείτονες & ιδιοκτήτη      
Προσωπικά Ατυχήματα Οικογένειας (θάνατος από ατύχημα, μόνιμη ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας)      
Νομική υποστήριξη      
Έξοδα μετατροπής της κατοικίας μετά από αναπηρία      
Έξοδα για αντικατάσταση απολεσθέντων εγγράφων      
Έξοδα αναγκαίων ζημιών στην κατοικία για διάσωση ατόμου σε κίνδυνο      
Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς      
Αλλοίωση τροφίμων      
Πληρωμή Λογαριασμών (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο)      
Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Ακινήτου      
Προσωπική & Οικογενειακή Αστική Ευθύνη      
Κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός      
Αστική Ευθύνη όμορων (επιπλέον του καλυπτόμενου ποσού)      
Σεισμός      
 
Βασικές καλύψεις
 
Προαιρετικές καλύψεις

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για την κατοικία μου.

Με ενδιαφέρει