Με το Οδός Αποταμίευσης Περιοδικών καταβολών, θα δημιουργήσετε σταδιακά και χωρίς στερήσεις, με συστηματική αποταμίευση, ένα σημαντικό κεφάλαιο για να το αξιοποιήσετε αργότερα όπως εσείς θέλετε.

 • Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

  Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

  • Εσείς επιλέγετε το ποσό που θα αποταμιεύετε κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο. Η ελάχιστη καταβολή είναι €50 ευρώ (€600 ετησίως).
  • Εσείς επιλέγετε ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων επενδυτικών «οχημάτων» με τα οποία θα συνδέονται οι αποταμιεύσεις σας, μεταξύ 5 Επενδυτικών Κεφαλαίων της Groupama Asset Management, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ και στόχο.
  • Η διαχείριση των Επενδυτικών Κεφαλαίων γίνεται από την εταιρεία Groupama Asset Management. Η Groupama Asset Management είναι ο επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου Groupama, με περισσότερα από €100δις κεφάλαια υπό διαχείριση.
  • Εσείς ορίζετε τη διάρκεια των αποταμιεύσεων σας, με ελάχιστη δυνατή τα 10 έτη.

   

  Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου σας μπορείτε:

  • Να αλλάζετε την επενδυτική σας επιλογή όσο συχνά θέλετε (τις 3 πρώτες φορές ετησίως χωρίς επιβάρυνση).
  • Να ενισχύετε τις αποταμιεύσεις σας με επιπλέον καταβολές, εάν και όταν έχετε την οικονομική δυνατότητα.
  • Να ρευστοποιήσετε ένα μέρος από το αποταμιευμένο κεφάλαιό σας, αν παρουσιαστεί ανάγκη ή ακόμη και το σύνολό του.

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Οφέλη από την επένδυση
  • Το πρόγραμμα παρέχει χαμηλό κόστος διαχείρισης, προς όφελός σας.
  • Χαμηλό ποσό εκταμίευσης. Με μόνο €600 τον χρόνο, σας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές, προσφέροντάς σας διασπορά του επενδυτικού ρίσκου και δυνατότητα υψηλών αποδόσεων.
  • Αποταμίευση με δυναμική. Σας προτρέπει να αποταμιεύετε τα χρήματά σας για τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντάς σας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών της αγοράς.
  • Δυνατότητα μεγάλης διασποράς κεφαλαίων και άρα μείωσης του επενδυτικού ρίσκου μέσα από την επένδυση στα επενδυτικά κεφάλαια
  • Ευελιξία στη διαβάθμιση του επενδυτικού ρίσκου. Τοποθετείστε ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ.
  • Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης. Τοποθετείστε ανάλογα με τις ανάγκες σας, τον οικονομικό σας προγραμματισμό και τις διακυμάνσεις των αγορών.
  • Εξομάλυνση των διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι αγορές, μέσω των τακτικών καταβολών σας που επενδύονται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.
  • Ευελιξία αλλαγής επένδυσης χωρίς κόστος. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του επενδυτικού σας προσανατολισμού οποτεδήποτε, με στόχο τόσο την καλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων σας, όσο και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από πιθανές οικονομικές κρίσεις. Οι 3 πρώτες μετατροπές ετησίως γίνονται δωρεάν.
  • Έκτακτες καταβολές. Πέραν των πάγιων καταβολών σας, μπορείτε μετά το τέλος του 3ου χρόνου να ενισχύετε τον λογαριασμό σας με επιπλέον ποσά.
  • Μετά το τέλος του πρώτου χρόνου μπορείτε να ρευστοποιήσετε το συμβόλαιό σας.
  • Προστασία προγραμματισμένων καταβολών. Σας προστατεύει σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των καταβολών σας, λόγω ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Το συμβόλαιό σας συνεχίζει να πληρώνεται από την εταιρεία μας μέχρι τη λήξη του.
  • Εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας άτομα σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος (απώλειας ζωής) παρέχοντας τους και κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης που το κεφάλαιο δεν έχει ακόμη αποδώσει, εγγύηση ενός ελάχιστου ποσού.
  • Καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης μέσω του Χώρου Πελατών.

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Ποια είναι τα επενδυτικά κεφάλαια
  Επενδυτικό Κεφάλαιο Πού επενδύει; * Επίπεδο κινδύνου SRRI
  Groupama Entreprises
  διαχείρισης διαθεσίμων
  1
  Groupama Prudence
  συντηρητικό μικτό (fund of funds)
  3
  Groupama Equilibre
  μικτό (fund of funds)
  4
  Groupama Dynamisme
  δυναμικό (διεθνείς μετοχές - fund of funds)
  5
  Groupama Selection Protect 85
  (fund of funds)
  Μεταβλητή κατανομή:
  Διαχείριση Διαθεσίμων | Ομόλογα | Μετοχές
  4

  * Κατανομή των συνιστωσών του δείκτη αναφοράς του υποκείμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

   
  Διαχείριση διαθεσίμων
   
  Ομόλογα
   
  Μετοχές

  * Ειδικά, το επενδυτικό κεφάλαιο GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 έχει προστασία του 85% της ανώτατης τιμής μεριδίου που έχει επιτευχθεί. Η εγγύηση της προστασίας αυτής παρέχεται από την τράπεζα BNP Paribas για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του επενδυτικού κεφαλαίου (μέχρι Ιούνιο 2024). Στην λήξη της περιόδου προστασίας ακολουθούνται διαδικασίες για ανανέωσή της. Η Groupama Ασφαλιστική και ο Όμιλος Groupama δεν παρέχουν κάποια επιπλέον εγγύηση.

   

  Οι ΟΣΕΚΑ δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση, και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 • Γενικοί Όροι και ενημερωτικό υλικό

  Στην ενότητα Ενημερωτικό Υλικό Επενδυτικών Κεφαλαίων μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό υλικό των διαφόρων επενδυτικών επιλογών:

  • Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID)
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Κανονισμοί
  • Μηνιαία Πληροφοριακά Δελτία
 • Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

  Tα προγράμματα Αποταμίευσης - Επένδυσης συνοδεύονται δωρεάν από την υπηρεσία «Προνόμιο Υγείας», η οποία παρέχει

  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  * Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για την αποταμίευσή μου.

Με ενδιαφέρει