Προγράμματα

Επενδυτικά προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της αποταμίευσης ή της σύνταξης.

Groupama Asset Management

Ένας πολύτιμος σύμμαχος στις μακροχρόνιες επενδύσεις

Η συνετή διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων γίνεται στη Γαλλία από την Groupama Asset Management. Η GAΜ, θυγατρική του ομίλου Groupama, με πάνω από €100 δις υπό διαχείριση κεφάλαια, διακρίνεται για τη διαχρονική αξιόπιστη διαχείρισή της σύμφωνα με αυστηρά ελεγκτικά πρότυπα, καθώς και για τις τακτικά βραβευμένες επιδόσεις της.

Περισσότερα για την G.A.M.  

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Tο πληροφοριακό υλικό καθώς και το αποτέλεσμα του Υπολογισμού διατίθενται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν ασφαλιστική ή επενδυτική συμβουλή ή πρόταση ούτε εμπορική προσφορά της Εταιρείας μας.