Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης, για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ασφαλιστική φιλοσοφία είναι βασισμένη πάνω στους τρεις άξονες (κοινωνική, ατομική, ομαδική ασφάλιση) οι οποίοι δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας για το άτομο απέναντι σε τυχαία γεγονότα που αφαιρούν το αίσθημα της ασφάλειας. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

 • Καλύψεις
  Swiss Life

  Ως μέλος του δικτύου Swiss Life από το 2009, η Groupama Ασφαλιστική σχεδίασε τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης σε θέματα Υγείας, συντάξεων, κινδύνων και μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών καλύψεων για λογαριασμό των διεθνών πελατών της Swiss Life στην Ελλάδα.

   

  Προγράμματα Ζωής / Ατυχήματος / Υγείας

  • Ασφάλεια Ζωής
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια
  • Θάνατος από ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
  • Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος)
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
  • Χειρουργικό Επίδομα
  • Νοσοκομειακό Επίδομα
  • Παροχές Μητρότητας
  • Ψυχοθεραπευτική Φροντίδα εξ΄ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα

   

  Αποταμιευτικό / Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένης σταθερής εισφοράς (Defined Contribution)

  • Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται από τον εργοδότη ή/και τους εργαζόμενους. Οι εισφορές επενδύονται και το περιεχόμενο του ατομικού λογαριασμού κάθε εργαζόμενου του αποδίδεται στη συνταξιοδότηση. Οι επενδύσεις γίνονται σε εγγυημένο επιτόκιο, αλλά και σε αμοιβαία κεφάλαια σύμφωνα με την επιλογή του κάθε εργαζόμενου.
 • Οφέλη
  • Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του συμβαλλόμενου αφού κάθε επιχείρηση έχει ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες
  • Τόνωση του ενδιαφέροντος και ικανοποίηση του προσωπικού προς την επιχείρηση διότι αναπτύσσεται συναίσθημα συνεργασίας και διαμορφώνεται καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων
  • Η επιχείρηση παρέχει ένα δείκτη εκσυγχρονισμού και δημιουργικής προσφοράς στους εργαζομένους της
  • Συνέχιση της συνεργασίας του επιλεγμένου-παραγωγικού προσωπικού με την επιχείρηση και ενίσχυση της παραγωγικότητας διότι προσελκύει νέα δυναμικά στελέχη από την αγορά
  • Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβών προσωπικού
  • Πρόσβαση στο Group Clients Portal, ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων, που προσφέρει αμέτρητες λύσεις τόσο για τους διαχειριστές των συμβολαίων, όσο και για τους ασφαλισμένους.
 • Πρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες

  Προνόμιο Υγείας για ασφαλισμένους με συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης

  Όλοι οι ασφαλισμένοι με ομαδικά συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης στη Groupama, μπορούν να επωφεληθούν από τις δωρεάν παροχές υγείας που προσφέρει η Εταιρεία σε συνεργασία με καταξιωμένους, στο χώρο της υγείας, ομίλους.

  Οι παροχές αφορούν:

  • Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς βασικών ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
  • Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρούς πολλών ειδικοτήτων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά έως ενός ποσού

  Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις δωρεάν υπηρεσίες  

 • Σχετικά αρχεία

Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό
που χρειάζομαι για το Προσωπικό
της επιχείρησής μου.

Με ενδιαφέρει