ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύστημα διακανονισμού ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο οποίο συμμετέχουν ορισμένες ασφαλιστικές Εταιρείες. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο πελάτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να στραφεί κατά της ασφαλιστικής Εταιρείας του υπαίτιου οδηγού, καθώς αποζημιώνεται από τη δική του Εταιρεία.