• Το οικονομικό μοντέλο

  Το οικονομικό μοντέλο

  Τί είναι στην ουσία ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Πώς λειτουργεί μια ασφαλιστική εταιρία και ποια η σχέση της με τους ασφαλισμένους;

 • Λεξικό

  Λεξικό

  Το λεξικό, αν και μη εξαντλητικό, έχει σαν σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με διάφορες διαδικασίες ή/και ορισμούς που συναντιούνται συχνά στα πλαίσια των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

 • Ιστορική αναδρομή

  Ιστορική αναδρομή

  Η Ασφάλιση είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε ιστορικά με την εμφάνιση του ναυτικού εμπορίου την εποχή του Μινωϊκού πολιτισμού, ωστόσο αναπτύχθηκε σταδιακά για να λάβει την σημερινή της μορφή κατά τον 19ο αιώνα.

 • Ένας ρυθμιζόμενος τομέας

  Ένας ρυθμιζόμενος τομέας

  Η νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα, προνοεί για την εξασφάλιση άδειας άσκησης του ασφαλιστικού επαγγέλματος από ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως και από επαγγελματίες οι οποίοι ουσιαστικά διαμεσολαβούν στην πώληση ή τη σύναψη της ασφάλισης.