Υποβολή παραπόνου

Εάν είστε πελάτης και επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτό παράπονο, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα ή επιλέξτε έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια.


Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής παραπόνου

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής παραπόνου που επισυνάπτεται και να το υποβάλετε:
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο complaints@groupama.gr
  • με φαξ, στο 210 329 5012
  • ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
    Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη
    Υπόψη Γραφείου Παραπόνων Πελατών

Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί με άμεση επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας και γραπτή απάντηση εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, οφείλει να εξηγήσει γραπτώς τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της Εταιρείας, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε την καταγγελία σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
Fax: 210 3205437-8

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414

Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων.

Παράπονα