Πώς θα ξέρω ότι τα αντίγραφα των εγγράφων μου έχουν εκδοθεί;

Για την έκδοση των αντιγράφων των εγγράφων σας, λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στον Χώρο Πελατών. Πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι το e-mail που έχετε δηλώσει είναι έγκυρο, επιλέγοντας το μενού Η Ασφάλισή σας > Τα προσωπικά σας στοιχεία > Στοιχεία επικοινωνίας.