Πώς μπορώ να εγγραφώ στην υπηρεσία e-documents;

Η εγγραφή στην υπηρεσία e-documents πραγματοποιείται μόνο μέσω του Χώρου Πελατών
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία, μεταβείτε στο μενού Η Ασφάλισή σας > Τα προσωπικά σας στοιχεία > e-documents.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υπηρεσίας e-documents είναι δυνατή το λιγότερο κάθε 3 μήνες από την προηγούμενη τροποποίηση, και αφορά στην επόμενη ειδοποίηση πληρωμής.