Πώς μπορώ να βλέπω τα αντίγραφα των εγγράφων μου ηλεκτρονικά;

Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στον Χώρο Πελατών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε τα ηλεκτρονικά αντίγραφα σημαντικών εγγράφων που σχετίζονται με την ασφάλισή σας.

  • Για να βρείτε το ηλεκτρονικό αντίγραφο ενός συμβολαίου ή μιας απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρων, μεταβείτε στην ενότητα Η Ασφάλισή σας > Τα συμβόλαιά σας > επιλέξτε το συμβόλαιο που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια ανατρέξτε στην υποενότητα "Εκτύπωση Εγγράφων".
  • Για να βρείτε το ηλεκτρονικό αντίγραφο μιας ειδοποίησης πληρωμής ασφαλίστρων που σχετίζεται με οφειλή σας, μεταβείτε στην ενότητα Η Ασφάλισή σας > Οι υποχρεώσεις σας > στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση Ειδοποίησης Πληρωμής".